O RE/MAX-uŠta znači biti agent RE/MAX-a? 

Agenti RE/MAX-a su nezavisni profesionalci ali oni nisu nikada sami...

Agenti imaju podršku cjelokupne RE/MAX organizacije da razviju vlastiti biznis uz najviše udjele od provizije na bilo kojem području. Zato ih mi zovemo „agenti saradnici“.

Šta agenti rade?

- Proučavaju tržište na kojem rade. 
- Pronalaze nove klijente.
- Pronalaze nove nekretnine za prodaju i najam. 
- Pripremaju planove prodaje za nekretnine iz svoga portfelja.
- Upravljaju prodajom i prate potrebe svojih klijenata. 
- Daju finansijske savjete svojim klijentima.
- Realiziraju prodaje nekretnina iz svog portfelja.