O RE/MAX-uProfil i uloga brokera/vlasnika - RE/MAX-ov model 

Kao RE/MAX-ov broker/vlasnik, imat ćete ključnu ulogu u uspjehu organizacije. Upravljanje vašim biznisom i vođenje tima agenata zahtjeva različite vještine, stručnosti i iskustva.

Vaš profil kao brokera/vlasnika

- Poduzetnik. 
- Snažna volja - pobjednički mentalitet.
- Vještine vođenja i upravljanja. 
- Visok nivo disciplinovanosti.
- Visok nivo posvećenosti. 
- Komunikacijske i organizacijske vještine. 
- Agilnost u implementaciji aktivnosti.
- Voli rad u prodajnom timu.

 Vaša uloga kao brokera/vlasnika

- Uzor svima - RE/MAX broker/vlasnik je prva tačka kontakta za agente, klijente i lokalnu zajednicu. 
- Vođa i motivator - vođenje, upravljanje i razvoj tima individualnih agenata su ključni za održiv razvoj agencije. 
- Učešće u razvoju regionalne mreže i saradnja sa drugim agencijama - saradnja sa ključnim faktorima u vašoj zajednici i na tržištu je jedan od ključnih generatora poslovanja agencije za nekretnine. 
- Sposobnost pronalaženja i prodaje nekretnina. 
- Menadžer i implementator - implementacija RE/MAX koncepta i kontinuirano upravljanje radom agencije. 
- Regrutiranje agenata - regrutiranje agenata je prioritet za brokera/vlasnika jer je to ključno za razvoj biznisa. 

Ako želite podići svoje poslovanje na viši nivo i biti dio najveće kompanije za promet nekretninama na svijetu kontaktirajte nas na info@remax-bh.ba!